06-45684245 | secretariaat@castellumkoor.nl
Meer info voor belangstellenden

Meer info voor belangstellenden

Bedankt voor jouw belangstelling voor het Castellumkoor!

Castellumkoor
Het Castellumkoor met ca. 40 leden is opgericht in 2009 en is in 2011 definitief doorgebroken met een aantal landelijke optredens. Het koor bestaat uit zowel mannen als vrouwen, van jong tot oud. Zij delen de gezamenlijke passie voor muziek en zang. Iedere week wordt er serieus maar vooral met veel plezier geoefend in het Castellum theater, onder leiding van dirigent Max Smeets. Door de professionele leiding van Max wordt er alles uitgehaald wat er in zit! Een amateurkoor met een professioneel randje dus.
Max is geen onbekende in de Nederlandse en Vlaamse muziekwereld. Zo is hij jarenlang muziekdirecteur geweest bij het Koninklijke Ballet van Vlaanderen en dirigeerde hij o.a. de musicals Chicago en Evita.
Het Castellumkoor heeft een breed repertoire; van musical tot popmuziek en licht klassieke muziek. De ambitie is er om zich als projectkoor te richten op het begeleiden van artiesten in theater, televisie- en radio-uitzendingen en als zelfstandig koor bij grote, tevens eigen, optredens.

Belangstelling?
Heb je belangstelling om te zingen bij het Castellumkoor?
Kom dan eerst 1 of 2 repetities bijwonen om te kijken hoe zo’n repetitie verloopt en om de sfeer te proeven. Het Castellumkoor repeteert elke dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Castellum theater, afhankelijk van de programmering van het theater in de Grote Zaal of de Kleine Zaal. We zorgen dat we rond 19.45 uur bij de artiesteningang van het theater naar binnen gaan.
Soms moeten we uitwijken naar een andere oefenlocatie. Laat het even weten aan de secretaris (secretariaat@castellumkoor.nl) als je wilt komen. De repetities verlopen in een relatief snel tempo. Je hoeft geen bladmuziek te kunnen lezen, maar dat kan wel handig zijn. Er wordt van je verwacht thuis te oefenen, eventueel aan de hand van (zelfgemaakte) muziekopnames tijdens de repetities. Bij optredens wordt er zonder bladmuziek gezongen.

Auditie
Aspirant-leden doen eerst auditie, waarin de stemsoort, stemkwaliteit en presentatie door onze dirigent en twee bestuursleden worden beoordeeld. Criteria voor toelating zijn: een goede zangstem, goed kunnen bewegen, een ritmisch gevoel en goede uitstraling hebben en ‘passen’ in de groep.
Een auditie bestaat uit twee nummers; een ballad en een up-tempo nummer. Je mag de nummers zelf uitkiezen. Het is wel belangrijk dat je voor de begeleiding bladmuziek voor de pianist meeneemt. Hij kan veel spelen, maar niet alles uit zijn hoofd. Bladmuziek mag je eventueel ook voor jezelf meenemen en erbij houden, maar bereid de nummers goed voor en studeer ze zodanig in dat je ze eigenlijk uit het hoofd kent. Dat helpt je bij je presentatie. Het gaat, zoals al gezegd, niet alleen om je stem, maar ook om je uitstraling en presentatie.
Auditie doen vinden veel mensen eng en weerhoudt hen ervan om zich bij ons aan te sluiten. Dat is jammer! Zingen is tenslotte leuk! Dus probeer er ook dan toch van te genieten. En…. wat heb je te verliezen?
Om auditie te doen, maak je een afspraak via het secretariaat. Deze audities zullen altijd in de pauze van een repetitie plaatsvinden. Dan geef je ook door welke twee nummers je hebt gekozen.
Wanneer je bent ‘aangenomen’ geldt er een proeftijd van zo’n 3 maanden. Daarin kunnen zowel het koor als jijzelf als nieuw koorlid kijken hoe het loopt. In die tijd krijg je een ‘buddy’ uit je eigen stemgroep toegewezen die je wegwijs maakt binnen het koor, het muziekrepertoire en die jouw eerste aanspreekpersoon zal zijn. Na die periode wordt geëvalueerd hoe deze is verlopen en of we met elkaar doorgaan.

Contributie
De contributie wordt elk jaar opnieuw in september/oktober tijdens de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. De contributie is € 245,- per jaar. Verder kan het zijn dat er Castellumkoor-kleding moet worden aangeschaft en kunnen er voor optredens reis- en verblijfkosten zijn. Voor consumpties in de pauze van repetitie-avonden gaat er € 1,- in het potje.

Organisatie
Het Castellumkoor is een vereniging met een 4-koppig bestuur (waaronder de voorzitter, secretaris en penningmeester) en diverse commissies, waaronder de MuziekCommissie, PR-Commissie, KledingCommissie en LiLac (Lief- en Leed Activiteiten Commissie). Er zijn statuten en een Huishoudelijk Reglement opgesteld, waarvan je bij aanvang van het lidmaatschap (of eerder als je dat wenst) kennis kunt nemen.

Communicatie
Het Castellumkoor heeft een website http://www.castellumkoor.nl. Daarnaast heeft het koor een openbare (en besloten) Facebookpagina ‘Castellumkoor’ en een Twitteraccount.
Communicatie met koorleden vindt zowel via e-mails als via Facebook en WhatsApp-groepen plaats. Voor de promotie van ons koor maken we gebruik van foto’s op de openbare Facebookpagina en website. Hiervoor vragen wij jouw goedkeuring.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris Marion Bruijnen, secretariaat@castellumkoor.nl of telefoonnummer 06-45684245.

Tot zings!

Webshuttle Logo